Flames

गौतमी पाटीलने घेतली         कोणाची पप्पी

White Lightning
White Lightning

एक लहान मुलगी स्टेजवर                  आली.

White Lightning

गौतमीने तिच्या पायात चप्पल                    घातली 

Orange Lightning

    तिच्या सोबत डान्स केला.

White Lightning

गौतमीला लहान मुले खूप                 आवडतात.

म्हणूनच तिने त्या गोड मुलीला             पप्पी मागितली 

White Lightning
White Lightning

आणि त्या मुलीने दिली सुद्धा..

Orange Lightning

   गौतमीची लहान मुलांमध्ये    सुद्धा खूप मोठी क्रेझ आहे.

            # Kindness#            Gautami Patil