24yesnews

Amruta Khanvilkar :  चंद्र्मुखीचा नवा लुक पाहिलात का ? परी म्हणू कि सुंदरा 

मुली ह्या किती ही सुंदर असल्या तरी त्या चोरून चोरून आपल्यालाच बघत असतात 

अभ्यास करून पोरी पटत नाही भावा 

तुम्ही Brand घालायची स्वप्न पाहता आणि आम्ही Brand बनवायची 

हसत राहावे नेहमी कधी रडू नये त्यासाठी एकच करा कधी कोणाच्या प्रेमात पडू नये 

पोरी का नाही बोलत पोरांना कारण की पोरचं नेहमी propose करतात 

मी Single आहे कारण Gf वैगरे आमच्या तत्वात बसत नाही कारण, आमच्याकडे Direct बायको असते 

दम नावात असला पाहिजे हवेत तर पतंग पण उडतात 

मी तुमच्यापेक्षा Cool आहे याचा अर्थ तुम्ही Hot आहात असा होत नाही 

माहीत आहे तुझी दहशत आहे पण ती तशीच ठेवायची असेल तर माझ्या नादी लागू नको