Incubators   बाळांना काचेत का ठेवतात ?

       Incubators           म्हणजे काय ?

24yesnews

7 व्या महिन्यात जन्माला आलेल्या मुलांची वाढ हि सामान्य मुलांच्या                 पेक्षा कमी असते.

      

24yesnews

    अशा मुलांना जंतू संसर्ग होऊ           नये.म्हणून Incubators                मध्ये ठेवले जाते.

      

24yesnews

                Incubators  हि काचेचे झाकण असलेली एक                   पेटी असते. 

24yesnews

 Incubator मध्ये शरीराशी मिळते जुळते  सुमारे ३७ डिग्री सेंटीग्रेड            तापमान ठेवलेले असते.

24yesnews

 Incubator हे लहान बालकांसाठी              एक वरदानच आहे.

24yesnews