श्री रामाचे 8 पावरफुल मंत्र येथे भगवान रामाला समर्पित शक्तिशाली मंत्र आहेत ज्यांचा तुम्ही आशीर्वाद आणि आंतरिक शांतीसाठी जप करू शकता.

IMAGE : PINTEREST

श्री राम जय जय राम  हा सर्वात लोकप्रिय आणि सोपा श्रीराम मंत्र आहे. हा मंत्र भगवान रामाचे स्मरण आणि त्यांच्या आशीर्वादाची प्राप्ती करण्यासाठी म्हटला जातो. 

IMAGE : PINTEREST

ॐ जय राम हा आणखी एक लोकप्रिय श्रीराम मंत्र आहे. हा मंत्र भगवान रामाचे स्वागत आणि त्यांच्या आशीर्वादाची प्राप्ती करण्यासाठी म्हटला जातो. 

IMAGE : PINTEREST

श्री रामचंद्राय नम  हा मंत्र भगवान रामाचे नाव घेऊन त्यांना नमस्कार करण्यासाठी म्हटला जातो. 

IMAGE : PINTEREST

ह्रीं राम ह्रीं राम  हा मंत्र भगवान रामाचे ध्यान आणि त्यांच्याशी एकात्मता अनुभवण्यासाठी म्हटला जातो. 

IMAGE : PINTEREST

श्री  रामाय नम  हा मंत्र भगवान श्री रामाचे स्मरण आणि स्तवन करण्यासाठी म्हटला जातो. 

IMAGE : PINTEREST

IMAGE : PINTEREST

श्री राम जय राम जय जय राम     हा मंत्र भगवान रामाचे उत्साहाने स्मरण आणि स्तवन करण्यासाठी म्हटला जातो. 

जय श्री राम  हा मंत्र भगवान रामाचा विजय आणि त्यांच्या पराक्रमाचे स्मरण करण्यासाठी म्हटला जातो. 

IMAGE : PINTEREST

राम शरणं मम:  हा मंत्र भगवान रामाचा आश्रय घेण्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणाची प्राप्ती करण्यासाठी म्हटला जातो. 

IMAGE : PINTEREST

10 उत्तम फळे जी आपल्या आरोग्याला फायदेशीर आहेत.जी आपल्याला डॉक्टर पासून दूर ठेवतात.

IMAGE : PINTEREST